Planeta ziemia forum

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, może istnieć znakomita za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uważana stanowi w sprawie, jeżeli nie żyją w niej żadne czynniki wybuchowe, co umożliwia stosowanie w niej każdych standardowych produktów.

Jednak za wybuchową, kiedy tkwią w niej elementy w stronie gazu lub pyłu, które potencjalnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa zaliczana istnieje ponad mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem dokonuje się w oparciu o klasyfikację na podstawie prawdopodobieństwa oraz czasu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy to mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy dzielą się na trzy strefy: - strefę 0 - prezentuje się tym, iż jest przestrzenią, w jakiej jeszcze pożądaj przez długie okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te substancje palne są ale czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, i gdy występuje - rozwija się przez krótki okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie powierzchnie jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez duże okresy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może nastąpić momentami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego pyłu nie przebywa w trakcie prawidłowego działania, i jeżeli wystąpi - kieruje się tylko przez bliski czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm zabezpieczenia oraz higieny pracy.