Zagrozenie wybuchem norma

Dyrektywa ATEX w własnym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Zwraca się do wyrobów przeznaczonych do roli w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać surowe wymagania przenoszące się nie wyłącznie do bezpieczeństwa ale i do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W kwestia przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a ponadto związane spośród tym całe procedury oceny w głównej mierze uwarunkowane są od stopnia zagrożenia środowiska, w którym dane danie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi spełniać określony produkt, żebym mógł być obsługiwany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. A o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie wielkie prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Stanowi ich dwie. W pierwszej części znajdują się urządzenia, które rzuca się w podziemiach kopalni też na powierzchniach, jakie potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część stosuje się do urządzeń, które zaczyna się w obcych miejscach, a które potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla wszystkich urządzeń chodzących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej konkretne wymagania ważna z łatwością zlokalizować w zasadach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania zbliżone do praktyki w strefach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być wskazany, widoczny, mocny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub same urządzenia w projekcie zapewnienia zgodzie z aktualnymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.